Protocol bijensteek

Hoe imker en bezoeker moeten handelen bij een bijensteek en ongewone reacties (1-3% van de gestoken personen) 

1. Verwijder de angel zo snel mogelijk (krabben, schuiven).

2. Vertel altijd dat je gestoken bent; blijf rustig.

3. Blijf in het zicht van de anderen; de anderen moeten degene die gestoken is blijven observeren.

4. Ken de verschijnselen van de reacties (z.o.z.); neem de klachten serieus.

5. Bij klachten I-II naar de huisarts, waarbij de betrokkene niet zelf mag rijden. Eventueel anti-histaminicum tabletten gebruiken (bv. Cetirizine) 

6. Bij klachten III-IV spoedeisende hulp (112) bellen; Als levensgevaar dreigt altijd injectie via EpiPen geven en dit melden bij het inroepen van spoedeisende hulp en aan medische hulpverlener 

7. Doe aan voorzorg door te beschikken over mobiele telefoon, adres bijenstal, aanwezigheid ter plaatse van anti-histamine tabletten om lokale zwellingen te voorkomen. 

8. 112 bellen:

• Je krijgt de meldkamer van de politie aan de lijn: 
Noem verblijfplaats en vraag naar de ambulancedienst.

• Wacht tot je wordt doorverbonden met de ambulancedienst:
Noem je naam, vertel van een allergische reactie op bijensteek, meld de aanwezigheid van een EpiPen met de vraag of deze gebruikt kan worden, vertel wat al gedaan is, meld de plaats en hoe die te bereiken, ingang waar men wordt opgewacht.

 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.